Setscope

26/132 Sukhumvit 40, Phra-kanong, Klongtoey

Bangkok

,

Bangkok

10110

+66 898769851

สมัครใช้งาน Setscope PRO ผ่านการโอนธนาคาร

โอนเงินจำนวณใดจำนวณหนึ่งข้างล่างนี้ ตามประเภทของสมาชิกที่ท่านต้องการ

* มีเพียงสมาชิกแบบรายปีสำหรับการโอนผ่านธนาคาร

    PRO 1 ปี - 9,000 บาท

    PRO 3 ปี - 18,900 บาท (ลด 30%!!)
ท่านสามารถโอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 155-211596-7
สาขาถนนวิทยุ, ออมทรัพย์, ชื่อบัญชี นาย ธานินทร์ แซมมณี


ธนาคารกรุงเทพ 101-766309-5
สาขาสำนักงานใหญ่สีลม, ออมทรัพย์, , ชื่อบัญชี นาย ธานินทร์ แซมมณี


ธนาคารกสิกรไทย 600-2-11210-6
สาขาถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 20), ออมทรัพย์, ชื่อบัญชี นาย ธานินทร์ แซมมณี


ธนาคารทหารไทย 9202277209
ออมทรัพย์, , ชื่อบัญชี นาย ธานินทร์ แซมมณี

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินฝากเพื่อแจ้งการโอนเงิน ท่านต้องสมัครสมาชิกแบบ Free ก่อน โดยคลิก -> สมัครสมาชิก FREE! หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก

-หรือ-
หากท่านเป็นสมาชิกแบบ Free อยู่แล้ว กรุณาคลิก -> Login เพื่อทำการ Login แล้วหลังจาก Login ให้กดปุ่ม สมัคร หรือ upgrade ด้วยการโอนเงิน ที่ promotion ที่ท่านต้องการสมัครอีกครั้ง แล้วจึงแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน

Please wait...

Setscope

26/132 Sukhumvit 40, Phra-kanong, Klongtoey

Bangkok

,

Bangkok

10110

+66 898769851